برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
گردباد
چوپان جوان روستایی در اثر تشعشعات رادیو اکتیو ناشی از انفجار زباله های اتمی توسط آمریکاییها مبتلا به بیماری مرموزی شده، از سمت اهالی روستا مجبور به ترک آنجا و عزیمت به پایتخت شده و این شروع پرده برداری از یک راز و ماجرا می شود.
1:43:0
7
1985