برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
پاتوق
پاتوق قصه جواني است كه پس از دزديدن ساكي به امامزاده اي پناه مي برد و آشنايي او با خادم امامزاده باعث رخ دادن ماجراهاي جديدي مي شود
1:31:55
5
2006