برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
گمشدگان
شش مرد به دنبال کار با لنج راهی کشور کویت می‌شوند. فردی عتیقه‌چی که صندوقی با خود دارد همسفر آنهاست و ناخدای لنج برای ربودن صندوق آن‌ها را در جزیره‌ای رها میکند.
1:29:16
5.8
1988