برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
پست فطرت های لعنتی
داستان فيلم درباره ي گروهي سرباز از جان گذشته است كه در جريان جنگ جهاني دوم در فرانسه ، به ايجاد رعب و وحشت در بين سربازان آلماني مي پردازند.
2:15:47
8.3
2009