برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
شبکه اجتماعی
در سال ۲۰۰۳ مارك زاكربرگ يكي از نوابغ كامپيوتر دانشگاه هاروارد، شروع مي كند به كار كردن روي يك ايده‌ي جديد و بزودي تبديل به يك شبكه اجتماعي جهاني و يك انقلاب در ارتباطات مي شود
1:42:29
7.7
2010