برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
من هنوز آلیس هستم
آليس استاد زبان شناسي است و روزگار خوبي را پشت سر مي‌گذارد .آليس به مرور زمان متوجه تغييراتي در بدنش مي‌شود از جمله اينكه بعضي از مسائل ساده را به راحتي فراموش مي‌كند (زیرنویس فارسی).
1:13:4
7.5
2014