برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
مكانيك: رستاخيز
آرتور بيشاپ كه سعي دارد گذشته‌ي خود را فراموش كند در اين بين، نيرومندترين دشمنش يكي از نزديكانش را مي‌دزدد. اكنون او مجبور مي‌شود به سرتاسر جهان سفر كند تا وي را نجات دهد و در اين بين اتفاقات زيادي برايش رخ مي‌دهد.
1:17:8
5.7
2016