برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
فارنهایت 451
فارنهايت 451، دمايي است كه كاغذ در آن شروع به سوختن مي‌كند. گاي مونتاگ يكي از افرادي است كه مسئوليت سوزاندن كتاب‌ها را دارد. او از جايگاهي كه در اين دنيا دارد بسيار خوشحال است. اما رفته رفته مدام اين سوال در ذهن مونتاگ به وجود مي‌آيد كه چرا كتاب‌هاي دنيا بايد نابود شوند؟
1:30:11
5
2018