برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
جعبه پرنده
ماجراهاي فيلم در آينده‌اي نزديك رخ مي‌دهد و داستان مادري جوان است كه پس از حمله‌ي يك موجود بيگانه‌ي مرموز به زمين، در تلاش است تا دو فرزندش را از طريق رودخانه به پناهگاهي امن برساند. اين مادر كه به فرزندانش آموخته تا براي آگاهي از خطرات، به خوبي از گوش‌هايشان استفاده كنند، چشمان خود و آنها را با چشم بند مي‌بندد.
1:51:37
7
2018