برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
ناپديد شدن
سه نگهدارنده‎ي فانوس دريايي به نام‌هاي توماس ، جيمز و دونالد كه وظيفه‎ي اداره‎ي فانوس دريايي را دارند ، به اين جزيره‎ي كوچك مي‌آيند. اما پس از مدتي آنها ناپديد مي‌شوند و هرگز پيدا نمي‌شوند.
1:41:3
6
2018