برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
شور زندگی
« ونسان ون گوگ » چندان در هماهنگ كردن خود با زندگى خانوادگى موفق نيست و با كمك مالى برادرش ، « تئو » به نقاشى ، مشغله‏‌ى اصلى‏‌اش ادامه مى‏‌دهد.
1:46:47
7.4
1996