برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
دارجیلینگ محدود
سه برادر آمریکایی که یک سال است با هم صحبت نکرده‌اند، تصمیم می‌گیرند با هم با قطار به سراسر هند سفر کنند، تا دوباره پیوند برادری‌شان را مثل گذشته محکم سازند
1:16:17
7.2
2007