برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
دره من چه سرسبز بود
هیو مورگان ۱۲ ساله با خانواده‌اش که کارگر معدن هستند در دره‌ای سبز و آرام زندگی می‌کند. اما هم‌زمان با رشد و تغییر هیو، زندگی بیرون نیز به شدت در حال تغییر است.
1:33:17
7.8
1941