برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
انجمن ادبی وپای پوست سیب زمینی ‎
به دنبال پیامدهای جنگ جهانی دوم، یک نویسنده اقدام به تشکیل گروهی غیرمنتظره از ساکنان جزیره گرنزی می‌کند، با این هدف که درباره تجربیات این افراد حین جنگ، یک کتاب بنویسد…
1:42:36
7.4
2018