برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
کاغذ بی خط
جهانگیر، رؤیا و ۲ فرزندشان شنگول و منگول ، اعضای خانواده‌ای چهارنفره هستند که زندگی‌ای معمولی را سپری می‌کنند، اما در این بین، رؤیا موقعیتی متمایز دارد، از این حیث که دائم در حال خیالبافی و داستان سرایی است. جهانگیر با مشاهده علاقه زیاد همسرش به داستان‌پردازی، به او پیشنهاد می‌دهد که به آموزشگاه داستان‌نویسی برود و به شکل آکادمیک این جریان را دنبال کند.
1:48:54
6.8
2002