برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
صحنه جرم، ورود ممنوع!
يك اثر جنايي و اجتماعي است و به برخي از مشكلات جامعه مي پردازد و داستان پنج شريك است كه مشغول ساختن يك برج هستند و در ميان آنها مشكلاتي به وجود مي آيد و پليس وارد ماجرا مي شود.
1:14:19
6
2005