برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
تعقیب سرد
یک راننده‌ی ماشین برف روب به نام نلس ، به دنبال گرفتن انتقامی سخت از افرادی است که فرزندش را به طور مرموزی به قتل رسانده‌اند
1:50:4
6.2
2019