برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
شیرشاه
شیری جوان به نام سیمبا فکر می‌کند باعث مرگ پدرش شده است و به همین منظور از هویتش به عنوان پادشاه آینده فرار می‌کند. اما…
1:53:8
7
2019