برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
کاگه‌موشا
رهبر خاندان «تاکه دا» به دست یک تیرانداز کمین کرده، زخم مهلکی برمی دارد و به برادرش «نابوکادو» دستور می دهد تا سه سال مرگ او را مخفی نگاه دارد. «نابوکادو» یک دزد عفوخورده را مجبور به ایفای نقش بدل تمام وقت «تاکه دا» «کاگه موشا» می کند.
2:43:23
8
1980