برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
نقطه کور
این فیلم داستان بدبیاری‌های دو دوست قدیمی به نام‌های کالین و مایلز را روایت می‌کند. کالین پس از کشیدن حبس ، تنها سه روز تا پایان دوره‌ی رفتارسنجی خود فاصله دارد. در نتیجه ، او به شدت مراقب رفتار خود است.
0:58:14
7.4
2018