برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
داستان شجاعت
وقتی که پدر واتاروی 11 ساله خانه را ترک میکند و مادرش به علت بیماری به بیمارستان منتقل می شود، واتارو تصمیم میگیرد به همراه دوستش میتسورو با ورود به یک دروازه جادویی، سرنوشت خود را تغییر دهند.
1:32:20
6.6
2006