برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
پروژه گوتنبرگ
نیروی پلیس هنگ کنگ به دنبال یک گروه جاعل به فرماندهی یک نابغه ملقب به نقاش است. این گروه به قدری حرفه اید هستند که تشخیص پول جعلی آنها از پول واقعی تقریبا غیرممکن است.
1:29:12
7
2018