برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
پایتخت 2
ارسطو كاميون خودش را كه پس از يك تصادف شديد آسيب ديده تعمير مي‌ كند و طبق رسم و رسوم مردم «شمال» بايد براي اين كاميون يك «خروس سياه» بكشد. اما خروسي پيدا نمي کند.در ادامه نقي قرار است يك گنبد و گلدسته را از مازندران به تهران و به روستايي در قشم ببرد
0
2013
قسمت های سریال پایتخت 2
پایتخت 2_1
پایتخت 2_2
پایتخت 2_3
پایتخت 2_4
پایتخت 2_5
پایتخت 2_6
پایتخت 2_7
پایتخت 2_8
پایتخت 2_9
پایتخت 2_10
پایتخت 2_11
پایتخت 2_12
پایتخت 2_13
پایتخت 2_14
پایتخت 2_15
فیلم های پیشنهادی