برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
شلدون جوان
داستان اين سريال در مورد زندگي كودكي نابغه، به نام شلدون كوپر می باشد .
7
2017
قسمت های سریال شلدون جوان
شلدون جوان 1
شلدون جوان 2
شلدون جوان 3
شلدون جوان 4
شلدون جوان 5
شلدون جوان 6
شلدون جوان 7
شلدون جوان 8
شلدون جوان 9
شلدون جوان 10
فیلم های پیشنهادی