برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
دبلیو
ین فیلم بر اساس زندگی جرج دابلیو. بوش، رئیس جمهوری سابق آمریکا ساخته شده است.
0
2008
قسمت های سریال دبلیو
فیلم سینمایی دبلیو 1
فیلم سینملیی دبلیو 2