برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
برنامه عصر جدید
برنامه استعدادیابی «عصر جدید» جدیدترین ساخته‌ی احسان علیخانی برای شبکه سوم سیما است. این برنامه با هدف کشف استعداد‌های مختلف ساخته شده است.
6
2018
قسمت های سریال برنامه عصر جدید
عصر جدید 1
عصر جدید 2
عصر جدید 3
عصر جدید 4
عصر جدید 5
عصر جدید 6
عصر جدید 7
عصر جدید 8
عصر جدید 9
عصر جدید 10
عصر جدید 11
عصر جدید 12
عصر جدید 13
عصر جدید 14
عصر جدید 15
عصر جدید 16
عصر جدید 17
عصر جدید 18
عصر جدید 19
عصر جدید 20
عصر جدید 21
عصر جدید 22
عصر جدید 23
عصر جدید 24
قسمت 1 از مرحله 2
قسمت 2 از مرحله 2
قسمت 3 از مرحله 2
قسمت 4 از مرحله 2
قسمت 5 از مرحله 2
قسمت 6 از مرحله 2
قسمت 7 از مرحله 2
قسمت 8 از مرحله 2
قسمت 9 از مرحله 2
قسمت 10 از مرحله 2
اعلام نتایج قسمت نهم و دهم مرحله دوم
اعلام نتایج قسمت هفتم و هشتم مرحله دوم
اعلام نتایج قسمت پنجم و ششم مرحله دوم
قسمت 11 از مرحله 2
قسمت 12 از مرحله 2
قسمت 13 از مرحله 2
قسمت 14 از مرحله 2
قسمت 15 از مرحله 2
اعلام نتایج قسمت سیزدهم و چهاردهم مرحله 2
اعلام نتایج قسمت پانزدهم مرحله دوم
فیلم های پیشنهادی