برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
هزاردستان
رضا خوش‌نویسی است که گذشته پرماجرایی را از سر گذرانده است. او به دور از هیاهو و جنجال‌های سیاسی تهران، به همراه همسرش قمربانو در مشهد زندگی می‌کند؛ تا آنکه حضور یک مفتش زندگی آرامشان را بر هم زده و با دستگیری رضا و تهدید و ارعاب و شکنجه‌اش، از او می‌خواهد تا به جرمی نامشخص اعتراف کند
0
1979
قسمت های سریال هزاردستان
هزاردستان 1
هزاردستان 2
هزاردستان 3
هزاردستان 4
هزاردستان 5
هزاردستان 6
هزاردستان 7
هزاردستان 8
هزاردستان 9
هزاردستان 10
هزاردستان 11
هزاردستان 12
هزاردستان 13
هزاردستان 14
هزاردستان 15
فیلم های پیشنهادی