برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
زیر تیغ
محمود و جعفر کارگران یک کارخانه یخچال سازی و از دوستان قدیمی و بسیار صمیمی یکدیگرند. آنها که در آستانه برگزاری مراسم ازدواج فرزندانشان رضا و مریم قرار دارند، طی ماجرایی غیر منتظره با هم درگیر می شوند و این آغاز ماجراهایی پیچیده بین دو خانواده است
7
2005
قسمت های سریال زیر تیغ
زیر تیغ 1
زیر تیغ 2
زیر تیغ 3
زیر تیغ 4
زیر تیغ 5
زیر تیغ 6
زیر تیغ 7
زیر تیغ 8
زیر تیغ 9
زیر تیغ 10
زیر تیغ 11
زیر تیغ 12
زیر تیغ 13
زیر تیغ 14
زیرتیغ 15
زیرتیغ 16
زیر تیغ 17
زیر تیغ 18
زیر تیغ 19
فیلم های پیشنهادی