برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
هوش سیاه ۲
داستان از جایی آغاز می‌شود که جمشید کاظمی ملقب به هوش سیاه پس از دستگیری و زندانی شدن در پایان سری اول، تصمیم به فرار از زندان می‌گیرد. او که یک نابغه رایانه و متخصص در انجام جرائم اینترنتی است، از این توانایی خود در امور غیرقانونی و خلاف بهره می‌گیرد. با گریز هوش سیاه از زندان، سرگرد احمدی، برای دستگیری مجدد او وارد عمل می‌شود
7
2011
قسمت های سریال هوش سیاه ۲
هوش سیاه 2-1
هوش سیاه 2-2
هوش سیاه 2-3
هوش سیاه 2-4
هوش سیاه 2_5
هوش سیاه 2_6
هوش سیاه 2_7
هوش سیاه 2_8
هوش سیاه 2-9
هوش سیاه 2-10
هوش سیاه 2-11
هوش سیاه 2-12
هوش سیاه 2-13
هوش سیاه 2-14
هوش سیاه 2-15
هوش سیاه 2-16
هوش سیاه 2-17
هوش سیاه 2-18
هوش سیاه 2_19
هوش سیاه 2_20
هوش سیاه 2-21
هوش سیاه 2-22
هوش سیاه 2_23
هوش سیاه 2_24
هوش سیاه 2-25
هوش سیاه 2-26