برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
اسپانیا از بالا
این مستند با استفاده از تصاویر هوایی به معرفی و بررسی موقعیت جغرافیایی، پوشش گیاهی و حیات جانوری، اشتغال ساکنان و جذابیت های طبیعی اسپانیا می پردازد.
7
2018
قسمت های سریال اسپانیا از بالا
اسپانیا از بالا 1
اسپانیا از بالا 2
اسپانیا از بالا 3