برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
نیوزلند از بالا
این مستند با استفاده از تصاویر هوایی به معرفی و بررسی موقعیت جغرافیایی، پوشش گیاهی و حیات جانوری، اشتغال ساکنان و جذابیت های طبیعی نیوزیلند می‌پردازد.
7
2017
قسمت های سریال نیوزلند از بالا
نیوزلند 1
نیوزلند 2
نیوزلند 3
نیوزلند 4
نیوزلند 5