برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
از یاد رفته‌ها
داستان این سریال در سال ۱۳۱۹ می‌گذرد و درباره زندگی یک پزشک زن ایرانی به نام «فروغ» است که در فرانسه درس خوانده و به دلیل نا آشنایی از وضعیت کشور و آداب رسوم آن دچار بحران شدیدی می‌شود
6
2019
قسمت های سریال از یاد رفته‌ها
از یاد رفته‌ها 1
از یاد رفته ها 2
از یاد رفته ها 3
از یاد رفته ها 4
از یاد رفته ها 5
از یاد رفته ها 6
از یاد رفته ها 7
از یاد رفته ها 8
از یاد رفته ها 9
از یاد رفته ها 10
از یاد رفته ها 11
از یاد رفته ها 12
از یاد رفته ها 13
از یاد رفته ها 14
از یاد رفته 15
از یاد رفته ها 16
از یاد رفته ها 17
از یاد رفته ها 18
از یاد رفته ها 19
فیلم های پیشنهادی