برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
فوق لیسانسه ها
درباره سه جوان فوق لیسانسه است که هر یک مشکلاتی دارند. یکی فکر مهاجرت در سر دارد و یکی دنبال تشکیل زندگی و دیگری هم دنبال مسکن، فصل جدید ادامه ی ماجراهای خنده دار این سه دوست را به تصویر میکشود…
6
2019
قسمت های سریال فوق لیسانسه ها
فوق لیسانسه ها 1
فوق لیسانسه ها 2
فوق لیسانسه ها 3
فوق لیسانسه ها 4
فوق لیسانسه ها 5
فوق لیسانسه ها 6
فوق لیسانسه ها 7
فوق لیسانسه ها 8
فوق لیسانسه ها 9
فوق لیسانسه ها 10
فوق لیسانسه ها 11
فوق لیسانسه ها 12
فوق لیسانسه ها 13
فوق لیسانسه ها 14
فوق لیسانسه ها 15
فوق لیسانسه‌ ها 16
فوق لیسانسه ها 17
فوق لیسانسه ها 18
فوق لیسانسه ها 19
فوق لیسانسه ها 20
فوق لیسانسه ها 21
فوق لیسانسه ها 22
فوق لیسانسه ها 23
فوق لیسانسه ها 24
فوق لیسانسه ها 25
فوق لیسانسه ها 26
فوق لیسانسه ها 27
فوق لیسانسه ها 28
فیلم های پیشنهادی